با توجّه به این که بسیاری از امور در آسمانها هنوز در تسخیر انسان نیست ، معنای این که خداوند آنچه در زمین و آسمانهاست مسخّر انسان قرار داده چیست؟

وسخر لکم الشمس و القمر
0 20

تسخیر موجودات آسمانی و زمینی برای انسان ، همچنان که در آیات متعددی از قرآن کریم آمده است ، مفهوم وسیعی دارد که هم شامل اموری می شود که در قبضه اختیار و قدرت انسان است ؛ مانند بسیاری از موجودات زمینی و هم شامل اموری می شود که در اختیار انسان نیست ، امّا خداوند آن ها را به « هدایت تکوینی » مأمور ساخته که در طریق خدمت رسانی به انسان باشند ؛ مانند ماه و خورشید .
بنابراین ، همه موجودات به فرمان خدا ، در طریق بهره رساندن به انسانها هستند . خواه مسخر انسان باشند ، خواه نباشند .
{P – ر . ک به : تفسیر نمونه ، ج ۱۷ ، ص ۶۴ . P}

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.