در قرآن مجید آمده است که در ابتداء عالم از گاز بوده و در روایتی حضرت علی ( علیه السلام ) می فرماید که در ابتدا عالم از نور بوده است . آیا این دو چگونه قابل جمع هستند؟

Spherical or 'closed' universe, conceptual artwork.
0 23

درباره آغاز جهان ، باید به دو مطلب پرداخت : یکی این که آغاز موجودات مادی چگونه بوده است و دیگر این که اولین موجود غیرمادی چه بوده است؟
از روایات بسیاری چنین بر می آید که موجودات غیر مادی از نظر آفرینش بر موجوات مادی تقدم داشته اند . به طوری که از روایات بر می آید ، اولین آفریده ، نور پیغمر اسلام است ، که همان عقل کل می باشد .
التبه توجه دارید که مرحله آفرینش نور پیامبر ، غیر از مرحله ای است که پیغمبر اسلام ( ص ) با کالبد جسمی از مادرش حضرت آمنه به دنیا آمده است ؛ زیرا تردیدی نیست که در این مرحله ، تولد پیامبر در زمان معینی صورت گرفته است و اولین انسان ، از نظر خلقت و آفرینش نیست . پس این که گفته می شود اولین مخلوق نور پیامبر است ، منظور وجود نوری آن حضرت است که در آن مرحله ، موجود مادی نبوده است .
ولی از برخی آیات استفاده می شود که اولین موجودات مادی گازهای متراکمی بوده اند که قرآن مجید از آن ها تعبیر به « دخان » یعنی دود می کند که احتمال می رود ، منظور همان گازها باشد .
در این صورت اینکه آغاز پیدایش این جهان نور باشد با این مطلب که آغاز موجودات مادی گاز است منافاتی ندارد .

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.