نقش انسان در پیش آمدن و حوادث زندگی چیست؟

انسان و حوادث زندگی
0 28

برخی از وقایع زندگی در اثر عملکرد انسان رخ می دهند و بدین سان در محدوده اختیار و قدرت اویند .

برخی از وقایع نیز خارج از گستره توان و عمل انسانند به گونه ای که گاه انسان تمامی تلاش خود را برای رسیدن به هدفی به کار می بندد ، ولی کوچکترین نتیجه ای از آن نمی گیرد .

مهم این است که انسان بنابر وظایف خود عمل کند و تمامی تلاش خود را به کار گیرد ، به خدا توکلّ کند و برای رسیدن به مقصود خود ، از حدود و ضوابط الهی پای بیرون نگذارد .

اگر تلاش او به نتیجه نرسد ، به یقین امری بوده که خداوند برای او مقدّر کرده و بی گمان صلاحش در این بوده است .

تقدیر الهی جز به این معنا نیست : « ولله عاقبه الامور » .
اما در بُعد اجتماعی ، وقایع و تحوّلات ، در اثر عملکرد افراد اجتماع رخ می دهند ؛ همچنان که در قرآن کریم آمده است : « انّ الله لایغیّر ما بقوم حتّی یغیّروا ما بانفسهم ؛

خداوند سرنوشت هیچ قومی ( و ملّتی ) را تغییر نمی دهد . مگر آن که آنان خود تغییر دهند »
سوره رعد ، آیه ۱۱ .

بنابراین ، رخ نمودن وقایع و تحّولات اجتماعی ، در اثر عملکرد انسانهاست .

اگر مردم در خود تحوّلی سازنده پدید آورند ، خداوند نیز در سرنوشت اجتماعی آنان تحوّلی مثبت پدید می آورد .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.