درباره موضوع اجل انسان توضیح دهید .

اجل انسان
0 39

آنچه نخست یادآوری اش لازم است ، این است که انسان موجودی است دارای اراده و اختیار و خداوند به وی این توانایی را داده است که سرنوشت خویش را با اراده و اختیار و آزادی در کف گیرد و همین موضوع اساس تکلیف و مسئولیت در انسان است .

موجودات دیگر چون دارای آزادی و اختیار و اراده نیستند ، تکلیف ندارند و انسان چون از آزادی و اختیار برخوردار است ، مکلّف و مسئول است .

اینک ، این پرسش پیش می آید که انسان در پدیده های تکوینی مانند بلاها و حوادث و رویدادهای زندگی چه نقشی دارد که یکی از این رویدادها ، عبارت از مرگ و اجل است؟ چنان که از آیات قرآن و احادیث بر می آید ، زندگی هر انسانی دارای مدتی معیّن است و هنگامی که آن مدت به پایان برسد ، از دنیا می رود .

اگر بپرسند وقتی انسان باید بمیرد ، دیگر امید و فعالیت چرا؟ ، یادآور می شویم که مرگ انسان از دیدگاه پیامبران و ادیان آسمانی به معنای فنا و نابودی نیست . با فرا رسیدن مرگ ، زندگی گسترده تری برای انسان آغاز می شود .

انسان به این جهان نیامده که همواره در آن زیست کند یا پس از مدتی نابود و تباه گردد . بلکه این جهان مقدمه تکامل و پیشرفت انسان و اوج گرفتن به سوی مراحل عالی معنوی است و مرگ ، تنها ، انتقال از جهانی به جهان دیگر است .
بر این اساس ، آنچه برای انسان و پیشرفت وی مهم است ، پرستش خدا و انجام وظیفه است .

اگر آدمی وظیفه خویش را انجام دهد و دستورهایی که خدا برایش فرستاده است ارج نهد ، برای او مرگ پایان رنجهاست و طلیعه یک زندگی جاودانی راحت ، یادآوری این نکته نیز لازم است که همچنان که از قرآن و احادیث می آموزیم ، اعمال وجود دارد که انجام آنها در تأخیر اجل و جلوگیری از مرگ یا حوادث دیگر مؤثّر است ،

مثلاً صدقه و کمک به مستمندان و بینوایان برای خوشنودی خدا و صله رحم ( پیوند با خویشاوندان ) و یا دعا و نیایش با خدا در افزایش عمر انسان مؤثّر است اینها در سرنوشت انسان مؤثّرند و اساساً کارهای خوب انسانها در ایجاد سرنوشتی خوب دخالت دارند و متقابلاً کارهای بد آنان در ایجاد عاقبتی و فرجامی بد دارای تأثیرند .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.