آیا نظریه تکامل با پذیرفتن آفرینش مستقل آدم و حوا منافات ندارد؟

نظریه تکامل
0 36

اگر منظور ما از تکامل ، « تکامل انواع » ( فرضیه داروین ) باشد و چنین بگوییم که حضرت آدم و حوا آفرینش مستقل داشته و باقیمانده نسل های پیش نبوده اند ، نمی توانیم به تکامل انواع معتقد باشیم ؛ امّا اگر منظور از تکامل این باشد که هر فرد انسانی از آغاز خلقت ، مراحل کمال را سیر می کند ، این مطلب با آفرینش مستقل حضرت آدم و حوا منافات ندارد ؛ زیرا در این صورت نیز حضرت آدم و حوا و همچنین دیگر انسان ها از نقص به طرف کامل حرکت می کنند و تکامل در مورد آنان صادق است . تکامل در جنبه های معنوی و روحی به خود انسان واگذار شده و انسان می تواند براساس آزادی و اختیار با انجام وظائف دینی و مذهبی ، موجبات تعالی و کمال خویش را هر چه بیشتر فراهم کند .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.