فسیل های به دست آمده نشان می دهد که موجوداتی شبیه انسان قبل از حیات نوع انسان می زیسته اند و نیز در روایاتی آمده است که پیش از حضرت آدم ( علیه السلام ) موجوداتی شبیه انسان بر روی زمین می زیسته اند . آیا این امر نظریه « تکامل انواع » را تأیید نمی کند؟

0 83

درباره تکامل انسان و نظریه داروین باید به این نکته توجّه داشت که یک نوع را در صورتی می توان تکامل یافته نوع پیش دانست که اتّصال این نوع به نوع قبلی محرز باشد . اگر احتمال داده شود که نوع قبلی از بین رفته و نوع دیگری به وجود آمده که شباهت به نوع پیشین داشته است ، نمی توان این نوع را تکامل یافته نوع قبل دانست . در مورد نسل انسان چنین است ؛ براساس آنچه از ظاهر احادیث و آیات استفاده می شود ، نسل کنونی انسان به حضرت آدم و حوا منتهی می شود و آن دو دارای آفرینش مستقل بوده اند . اینکه قبلاً موجوداتی شبیه به انسان بوده اند و فسیل های به دست آمده حاکی از آنهاست ، دلیل آن نیست که انسان های تکامل یافته آنان باشد . نیز احادیثی که بیان می کنند پیش از حضرت آدم موجوداتی شبیه انسان بوده اند ، ناظر به همان موجودات قبلی هستند و مؤیّد نظریه تکامل نیستند .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.