آیا درست است که درزمان منصوردوانیقی به خاطر کشتار سادات آنها سیادتشان را مخفی کردند و عده ای هم به دروغ خودشان را بعدا سید جا زدند؟

0 19

چنانکه در تواریخ اسلامی آمده است، منصور دوانیقی و همین طور بعضی دیگر از خلفای عباسی مثل هارون الرشید خیلی از سادات و فرزندان پیامبر(ص) را از بین بردند.

به طورکلی در زمان حکومت اموی و عباسی، اهل بیت پیامبر(ص) و ذریه آن بزرگوار در عسرت و مخفی زندگی می کردند و خیلی از آنها به دست آن سلاطین ستمگر از بین رفتند و خیلی از آنها به اطراف عالم مخصوصاً ایران متواری شدند و از ترس نسب خود را مخفی می داشتند.

همیشه افراد شیادی خود را به نام سید معرفی کرده و هدفشان سودجویی و سوء استفاده نیز بوده است، از جمله نقل شده است تعدادی از بنی امیه از ترس سلاطین بنی عباس فرار کردند و به ایران آمدند.

در ایران چون مردم اکثراً شیعه بودند، ترس داشتند که بگویند ما از بنی امیه هستیم، لذا خود را به عنوان بنی هاشم و فرزندان پیامبر(ص) جا زدند و به عنوان سید مشهور شدند. البته این بحث گسترده ای است و کتاب هایی از طرف دانشمندان اسلامی در زمینه نسب شناسی نوشته شده است که شجره نامه های صحیح به وسیله آنها شناخته می شود.

برای اطلاع بیشتر می توانید به کتاب های تاریخی معتبر از جمله کتابهای شیخ عباس قمی (صاحب مفاتیح) و کتاب منتخب التواریخ، مرحوم سید هاشم خراسانی و کتاب اختران تابناک، آقای محلاتی مراجعه نمایید.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.