منظور حضرت علی(ع) از عبارت (به خدای کعبه رستگار شدم) چیست؟

فزت و رب الکعبه
0 28

از دیدگاه اسلام و قرآن کریم و پیامبر اسلام(ص) فلاح، رستگاری و سعادت برای انسان، تنها از طریق توحید و زندگی توحیدی است که تأمین می شود و به همین دلیل است که پیامبر اسلام(ص) دعوتش را با این شعار و جمله بسیار عمیق و بلند توحیدی {Aقولوا لا اله الا الله تفلحواA} آغاز نمود و بدین وسیله به جهانیان اعلام داشت که راه سعادت و رستگاری انسان تنها در زندگی براساس باور به توحید هستی است که تأمین می شود. حال چنانچه در این کلام امیرالمؤمنین(ع) هنگام ضربت خوردن که فرمود {Hفزت و رب الکعبه H}؛ {Mبه خدای کعبه رستگار شدم و به آخرین مرحله وصول و لقاء و سعادت خود رسیدم M} دقت کنیم، پی می بریم که آن حضرت در این سخن، میان ضربت خوردن و شهادت و میان رستگاری، رابطه برقرار نموده است و شهادت خودش را عامل سعادتش معرفی نموده است. از طرفی هم می دانیم که اسلام و پیامبر اکرم(ص) در آن جمله توحیدی مذکور میان توحید و فلاح و رستگاری انسان رابطه برقرار نموده، عامل وصول به سعادت را برای انسان اعتقاد به توحید و عمل براساس آن معرفی کرده است. نتیجه می گیریم که قطعاً باید ملازمه ای میان شهادت و توحید برقرار باشد که حضرات معصومین(ع) هردوی آن عناوین را عامل رستگاری و سعادت انسان معرفی نموده اند و باید که شهادت یکی از منازل و مراحل توحید باشد و یکی از عوامل وصول به مقام توحید. سپس باید بدانیم از دیدگاه عرفان اسلامی، مراد از توحیدی که تأمین کننده کمال و سعادت انسان است، طی مراحل فناء در توحید می باشد. این مراحل عبارت است از: ۱- فناء افعال انسان در اراده حق تعالی یا توحید افعالی. ۲- فناء صفات و ملکات انسان در صفات حق تعالی یا توحید صفاتی. ۳- فناء ذات انسان در ذات حق تعالی یا توحید ذاتی. مراحل فناء در توحید در واقع همان مراحل اصلی کمال و سعادت آدمی است و با وصول به توحید ذاتی و فناء در توحید ذاتی است که نهایت سعادت برای عارف حاصل می شود. با این مقدمه آشکار می شود که شهادت از آن جهت که آخرین مرحله فناء ذاتی عارف در توحید حق است، نهایت آرزوی اهل توحید و اولیاء الهی بوده و مهمترین منزلی است که فناء ذاتی و کمال و سعادت انسان عارف و کامل را تأمین می نماید.

مطالب مشابه:

چند سوره از قرآن در شب قدر بر پیامبر نازل شده ؟
بااینکه قرآن در طی ۲۳ سال بر پیامبرص نازل شده است چرامی گوینددرشب قدرنازل شده است ؟
آیا ابن ملجم لعنه ا…علیه باعث رستگاری حضرت شدند؟
دیدگاه و سیره علی(ع) درباره جهاد چیست؟

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.