کتاب هایی در مورد شرح دعای عرفه معرفی نمایید.

0 42

ر این باره از منابع زیر استفاده نمایید: ۱- نیایش حسین(ع)،علامه محمدتقی جعفری ۲- ترجمه منتخب کامل الزیارات،ابن قولویه، علامه عبدالحسین امینی ۲- علوم حدیث (فصلنامه علمی تخصصی)، س ۱، ش ۱،دانشکده علوم حدیث

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.