تاثیر نماز شب و نافله های دیگر در یقین پیدا کردن به خدا چیست؟

0 17

آدمی موجودی است که از دو بعد حیوانی و روحانی ساخته شده است. این دو بعد در کشمکش با یکدیگرند. هرگاه بعد جسمانی و حیوانی غلبه نماید، گردش آدمی بیشتر بدان سو خواهد بود و هرگاه که جنبه روحانی تقویت شود، گرایش های متعالی در او نیرومندتر خواهد شد. مولوی می گوید: {Sو آن سوم هست آدمیزاد و بشر# از فرشته نیم و نیمش زخرS} {Sنیم خر خود مایل سقلی بود# نیم دیگر مایل علوی شودS} {Sتا کدامین غالب آید در نبرد# زین دو گانه تا کدامین برد نردS} از اهداف مهم دستورات و برنامه های دینی حفظ این تعادل در وجود آدمی است. اگر فرمان روزه صادر شده؛ اگر این همه به خواندن نماز سفارش شده و.. همه بدان جهت است که آدمی تک بعدی نشود و همه چیز را در عرصه مادیات خلاصه نبیند. نماز شب از عمده ترین وسایلی است که در کاهش بعد حیوانی تأثیری شگرف دارد. فرو نهادن خواب شیرین، و به نماز ایستادن در حالی که همه در خوابند و نیز استفاده از الهامات سحری و بهجت و سرور معنوی – که در آن لحظات عاید انسان می گردد – از ثمرات نماز شب است. نماز شب تا آن اندازه کارساز است که خداوند به پیامبر خویش فرموده است: «و از شب، زمانی را به نماز شب بپرداز، بدان امید که خداوند تو را به مقام محمود واصل نماید». با تقویت جنبه های روحانی و معنوی در انسان، زمینه بیشتری برای درک اندیشه های متعالی و قرب به خدا حاصل می گردد؛ چنان که با تقویت بعد حیوانی، آدمی در عرصه های مناسب آن رشد خواهد کرد.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.