برای تقویت ایمان و رسیدن به یقین چه باید کرد و چه کتابهایی در این زمینه مفید و سودمند است؟

0 11

تقویت ایمان، رسیدن به رضای حق و رسیدن به یقین، همه و همه در سایه جهادی دراز آهنگ و پردامنه امکان پذیر است و هر اندازه شخص در جهاد خود کوشاتر، مخلص تر و با استقامت تر باشد، به مرتبه بالاتری از یقین، ایمان و قرب پروردگار نائل خواهد آمد. جهادی که در این مسیر لازم است دو جانبه می باشد: {T1- جهاد علمی :T} مطالعات پردامنه در زمینه شناخت خدا و صفات و اسمای حسنای اوست، همچنین شناخت کتاب حضرت، حق (قرآن) و معارف شگرف احکام و شرایع نهفته در آن. {T2- جهاد عملی : T}تسلیم مطلق جسم و جان در برابر حضرت احدیت، فرمانبرداری از فرمان های او، پیراستن دل از هر چه غیر الهی است و سرایر وجود خود، همه آنات و لحظات زندگی و همه افعال جوارحی و جوانحی را با خواست خداوند منطبق ساختن و جز خواست او، هوای چیز دیگری را در سر نپرورانیدن. {Sبا دو قبله در ره معبود نتوان زد قدم # یا رضای دوست باید یا هوای خویشتن S} در این رابطه بهترین چیز مطالعه قرآن و تفاسیر آن است. افزون بر آن می توانید از کتاب های فلسفی شهید مطهری و از کتاب های اخلاقی مانند نمونه های زیر استفاده کنید: ۱- گامهای عملی در اخلاق اسلامی آیت اللَّه مهدوی کنی ۲- چهل حدیث امام خمینی ۳- آداب الصلوهامام خمینی

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.