مراحل سه گانه قرب معنوی چیست؟

0 57

مراحل قرب به اعتبارات گوناگونی تقسیم شده است؛ گاه به دو مرتبه مانند قرب فرائض و قرب نوافل و گاه به بیش از آن تقسیم شده است. یکی از تقسیمات سه گانه ای که در میان متصوفه رایج است تقسیم به مرتبه شریعت، طریقت و حقیقت است. مقصود از آن این است که : اولین گام اساسی در جهت تقرب به خداوند، تسلیم بودن بی چون و چرا در مقابل تمامی احکام الهی و رعایت اوامر و نواهی شرعی است. با موفقیت کامل در مرحله یاد شده، می تواند به مرتبه دوم ارتقا یابد و وارد طریقت شود. در این گام ضمن محافظت بر لوازم شریعت، سیری در لبّ و مغزای احکام الهی باید کرد و علاوه بر تسلیم جوارح در برابر احکام الهی، دل و روح را نیز باید در مسیر فرمانبرداری وحرکت به سوی خداوند قرار داد و لازمه آن پیراستن نفس از همه کژی ها و زشتی ها، و همه علایق غیر خدایی و آراستن آن به فضایل و ملکات عالی تر است. در مرتبه سوم انسان به حق می رسد و در مقام قرب الهی فنا می شود و یکسره امنیت و انانیت را فرو می گذارد و ربانی می شود.

مطالب مشابه:

چگونه می توانیم موقعیت و مقام خود را در نزد خدا ارزیابی نماییم؟
فرق عرفان حقیقی و عرفان رایج چیست؟
راه توبه از گناه دروغ بستن به خداوند و ائمه(ع) چیست؟
چگونه می توان بر ظرفیت خود افزود؟
آیا هر گناهی بخشیده می شود و چگونه می توانم آنها را فراموش نمایم؟

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.