از اینکه دیگران هنگام کار خیر و عبادت مرا می بینند احساس رضایت وخشنودی میکنم و گرفتار ریا می شوم مرا راهنمائی کنید.

0 5

ریا از مهلکه های مهمی است که تباهی انسان و عمل او را به دنبال دارد، البته ریا دارای درجاتی است که باید آن را شناخت و سعی در مبارزه با آن نمود. برای این منظور به کتاب شریف معراج السعاده بخش مربوط به ریا و اخلاص مراجعه فرمایید، آنچه که شما در مورد احساس رضایت حین عمل و یا پس از آن از توجه مردم می کنید گرچه داعی شما بر انجام عمل نیست ولی به هر حال موجب نقضان پاداش عمل می گردد. مبارزه با این پدیده و در حقیقت کسب اخلاص در عمل از مشکل ترین مبارزه هاست، چرا که وادی بسیار پیچ در پیچ و خطرناکی است. علمای علم اخلاق در این زمینه ها توصیه هایی نموده اند : ۱- تقویت مبانی توحیدی در ابعاد مختلف و درک این حقیقت که مؤثر اصلی تنها خداست و مبدء و مرجع اوست و همه فقیر درگاه اویند و او غنی بالذات است. {H{/Bیا أَیُّهَا اَلنَّاسُ أَنْتُمُ اَلْفُقَراءُ إِلَی اَللَّهِ وَ اَللَّهُ هُوَ اَلْغَنِیُ {w1-11w}{I35:15I}/} H} 2- قطع طمع از مردم و توجه به فقر و نیازمندی همه آنان به درگاه خداوند. ۳- پناه بردن به خداوند از شر شیطان و نفس اماره. ۴- اخفای عمل در حد ممکن به خصوص در مستحبات. لازم به ذکر است واجبات بهتر است به صورت علنی انجام گردد، زیرا این کار خود موجب تزویج عمل خیر است. ۵- تلاوت قرآن و توجه به معانی آن به خصوص آیات توحیدی. ۶- توجه دائمی به الگوهای اخلاص و سعی در تشابه آنها. این کار با مطالعه زندگی اولیای الهی میسر است. در این زمینه کتابهای زیر توصیه می شود : ۱- آسمان معرفت حسن زاده آملی ۲- نشان از بی نشان هامقدادی ۳- فضیلت های فراموش شده تربتی ۴- مجموعه دیدار با ابرار ۵- اربعین حدیث (حدیث ۲)امام خمینی (ره)

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.