بعلت زود رنجی و رک گویی نمی توانم دوستان صمیمی پیدا کنم مرا راهنمایی کنید.

0 9

تحلیل شما از علل ضعف در دوست یابی بسیار دقیق و روانکاوانه است و می توان گفت که تمام سرنخ های بررسی رفتار در نامه مورد اشاره قرار گرفته است. همانگونه که خود اشاره کرده اید مشکل عمده شما در موضوع ارتباط با دیگران زود رنجی و رک گویی بوده است این خصوصیت ریشه در دوران کودکی و رفتارهای خانواده دارد که البته تجزیه و تحلیل آن با روشهای علمی کاری سودمند است ولی آنچه که از تحلیل گذشته سودمندتر است شناخت آینده و اخذ تصمیم صحیح برای وصول به اهداف است آدمی فقط ساخته محیط خانواده و اطرافیان نیست، بلکه اراده انسانی از عوامل بسیار مهمی است که می تواند همه گذشته ها را تحت تاثیر قرار دهد و شرایط را دگرگون سازد. مهم اراده کردن و خواستن است به نظر ما مشکل شما باور نداشتن خود است و از همین جهت در برخوردها احساس ضعف کرده و همواره همان پیش ساخته ها، خود را نشان می دهند. شما هیچ مشکلی جز باور کردن خود ندارید. چرا خود را کمتر از دیگران می بینید؟ شما بحمداللَّه با این استعداد که دارید می توانید به گونه ای باشید که دیگران برای دوستی با شما مسابقه بدهند. بنابراین توصیه ما این است که خود را باور کنید و به خود اعتماد داشته باشید و با توکل بر خداوند برای ایده های خود تلاش کنید. {Sمنگر آنکه تو حقیری یا ضعیف # بنگر اندر همت خود ای شریف S} {Sمرغ را پر می برد تا آشیان # پر مردم همت است این را بدان S} شما برای رسیدن به این هدف مقطعی (یعنی دوست یابی ) تنها به یک باور نیاز دارید، این هدف که سهل است شما به اهدافی بزرگ و بزرگتر بیاندیش و برای رسیدن به آن بکوش که خواستن توانستن است. توصیه ها: ۱- ارتباط خود را با خداوند محکم کنید و با نماز و حتی بجای آوردن نوافل و دعا پایگاه روحی خود را مستحکم تر سازید. ۲- در مجالس و محافل عمومی شرکت کنید و از این بابت هیچ نگرانی به خود راه ندهید. ۳- شب ها به هنگام آرامش در بستر این جملات را با خود زمزمه کنید من قادر هستم بر زود رنجی خود غلبه نمایم و آن را در هم بشکنم. من این دشمن را از سر راه خود بر خواهم داشت و آن را نابود خواهم کرد. خداوند به من کمک خواهد کرد تا دوستانی خوب و صمیمی پیدا کنم. البته ذکر یک نکته نیز در پایان ضروری است و آن اینکه دوستیها همواره به سود انسان تمام نمی شود گرچه دوست خوب، بسیار خوب است ولی دوست بد نیز بسیار بد است. امید آن داریم که با درایت و خردمندی و هنری که در شما سراغ داریم در روزهای آینده شاهد ارتباط گرم و صمیمی شما با دوستان خوبتان باشیم.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.