من ازاینکه هم اتاقیهایم قدرت خرید چیزهائی را دارند که من ندارم مأیوس می شوم.

0 3

مادیات از ضروریات زندگی انسان است، ولی نه این که زندگی صرفاً در بهره وری از آن خلاصه گردد. داشتن ها و نداشتن ها نیز خود فصلی از زندگی است. بسیاری از احساسات متعالی و اندیشه های انسانی در نداشتن ها شکل می گیرد و بروز می کند. شما نیز به جای کلنجار رفتن با خود، بهتر است از این انگیزه ها برای رشد و کمال بهره گیرید و با سعی و کوشش بیشتر در رفع نواقص بکوشید، نه این که مأیوسانه بگویید: سیلی نقد به از حلوای نسیه. بسیاری از رادمردان بزرگ تاریخ در زمینه های فقر و نداری رشد کرده و منشأ تحولات مهمی در جهان شده اند. امید است شما نیز با چند روز چشیدن طعم نداری ها، مأیوس نشده بلکه آن را انگیزه ای برای محرک بیشتر قرار دهید.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.