آیا واژه هایی مثل سیروسلوک، انسان کامل، تزکیه نفس، عرفان به یک معنای هستند یا اینکه فقط هدف مشترکی را دنبال می کنند؟

0 130

سیر و سلوک فرآیندی است که برآیند آن انسان کامل شدن است. سیر و سلوک نوعی حرکت و کنش است، اعم از کنش های ظاهری و جوارحی و جوانحی ؛ یعنی، تمام اعضای ظاهری و باطنی را در مسیر عبودیت و بندگی خدا به کار گرفتن و از دنیا دل گسستن و به معبود دل بستن؛ از تعلقات مادی گسیختن و به حقیقت مطلق رو کردن. در این فرایند به تدریج جوهر حقیقی انسانی رو به کمال نهاده و در صورت استمرار فرد را به انسان کامل و اصل به حق مبدل می سازد. بنده واقعی نیز کسی است که این راه را به سلامت بپیماید و در این مسیر از هواهای نفسانی و مطامع شیطانی پیروی ننماید. تزکیه نفس نیز همان پالودن نفس از رذایل و خصایل نکوهیده و آراستن آن به فضایل و اوصاف ستوده است. به عبارت دیگر تزکیه نفس همان بندگی کردن و سلوک است و برآیند آن همان انسان کامل. عرفان نیز دو بخش است : نظری و عملی. عرفان نظری شناخت معبود از راه تقویت قوه فکر و نظر است و عرفان عملی شهود حق از طریق تهذیب و تزکیه نفس می باشد. بدیهی است بخش اول عرفان بدون بخش دوم ناقص و بی فایده خواهد بود.

مطالب مشابه:

با آنکه می دانم دنیا دار فناست و خدا و عشق به خدا پایدار است،ولی نمی توانم عشق به دنیا و مظاهر آن را کنار بگذارم؟
آیا در اخلاق اسلامی نسبیت وجود ندارد پس اینکه بعضی جاها دروغ جایز و دربعضی جاها ممنوع است چیست؟
بارها از گناهانم توبه کرده و دوباره مرتکب گناه شدم چه کنم تا موفق به توبه بشوم؟
آیا بهترین راه کمال و خودسازی در حوزه علمیه و علوم دینیه است؟
آیا برخورد عاطفی در مقابل افراد مجرم و خطاکار درست است؟
چگونه می توان ترس را از درون خویش بیرون کرد

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.