فرق عرفان حقیقی و عرفان رایج چیست؟

عرفان
0 24

عرفان حقیقی و اصیل، بخش عظیمی از معارف نظری و حکمت عملی دین را تشکیل می دهد. البته آنچه در عرفان های رایج عارفان دیده می شود، ممکن است مرکب از آموزه های دینی و غیر دینی باشد؛ ولی حقیقت اصیل عرفان همان انوار معرفتی و حکمت عملی کمال آفرینی است که از نصوص دینی و سیره پیشوایان دین به ارمغان رسیده است.

مطالب مشابه:

چه راه های اصولی برای مهار نفس وجود دارد؟
مراحل سه گانه قرب معنوی چیست؟
چگونه می توانیم موقعیت و مقام خود را در نزد خدا ارزیابی نماییم؟
راه توبه از گناه دروغ بستن به خداوند و ائمه(ع) چیست؟
چگونه می توان بر ظرفیت خود افزود؟
آیا هر گناهی بخشیده می شود و چگونه می توانم آنها را فراموش نمایم؟

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.