در کارهایم زود تصمیم می گیرم و بعد پشیمان می شوم کمکم کنید تا اراده اعتماد به نفس پیدا کنم؟

0 4

در این رابطه باید چند نکته را رعایت کنید : الف ) در تصمیم گیری ابتدا تمام جوانب امر را بررسی کنید و پیش از سنجش دقیق مسأله تصمیمی نگیرید. ب ) تصمیم ها را متناسب با توانایی خود بگیرید و از تصمیمات و برنامه ریزی های گسترده و سنگین خودداری کنید. ج ) در هر برنامه ای از حداقل شروع نموده و به تدریج دایره آن را گسترش دهید. د ) پس از بررسی های کامل و ایجاد توازن بین تصمیم و توانمندی ها بر انجام آنچه تصمیم گرفته اید کمر همت ببندید و تصمیم بگیرید که هرگز از تصمیم خود برنگشته و سرپیچی نکنید، مگر آن که به برنامه بهتری دست یابید.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.