به فوتبال و فوتبالیستها علاقه شدید دارم و عشق می ورزم راه رهایی از این موضوع چیست؟

0 11

از این که با کمال صراحت و بدون ملاحظه خصوصیات اخلاقی خود را نوشته و بیان کرده ای خوشوقتیم و به تو تبریک می گوییم؛ زیرا این کار نشان از وجود خصلت هایی ارزنده در وجودت دارد. می دانی که مقدمه هر رشد کمال و پیشرفتی معرفت و شناخت است. حال تو نیز تا اندازه ای خود را خوب شناخته ای و به خوبی ها و بدی های خود واقف گشته ای و این نقطه آغاز بسیار خوبی است. خطر بزرگ زمانی است که عیبی در وجود آدمی باشد ولی آن را نبیند و بلکه آن راحُسن بپندارد. تو فهمیده ای که آدم قُد و لجوجی هستی و این خصلتی پسندیده نیست (مگر در جایی که حقی در کار باشد). حال که بیماری را شناخته ای باید مصمم گردی که ریشه آن را خشک کنی و اجازه ندهی که بیماری هم چنان در وجودت بماند و نیرومندتر گردد و یا در مورد رفتار با خانواده حال که دانسته ای رفتارت با خانواده مناسب نیست عزمت را جزم کن و تصمیم بگیر که رفتارت را عوض کنی. در نامه خود نوشته ای علل رفتارت خانواده ات هستند. بلی همین طور است؛ به نظر می رسد محیط خانوادگی و نحوه برخوردها و مسائل دیگری که ازکودکی در اطراف شما مطرح بوده موجب بروز یک چنین خصلت هایی شده است؛ ولی فرزند من! آدمی دو گونه شخصیت می تواند داشته باشد : ۱- شخصیت طبیعی ۲- شخصیت معقول و خردمندانه. توضیح این که به هر حال شرایط محیط و خانواده شما را به داشتن یک سری احساسات و خصوصیات ویژه کشانده است و شما نیز اغلب آن گونه عمل می کنید. ولی ارزش آدمی به این است که با تعقال و پیروی از احکام نورانی و دستورات اخلاقی اسلام منشی معقول داشته باشد و بتواند بر احساسات و گرایش هایی که آدمی را به شکستن حریم ها و اخلاق سؤ دعوت می کندفائق آید. در هر صورت موفقیت رشد و کمال شما در زندگی به پیمودن راه صحیح و پیشه کردن اخلاق اصولی و پیروی از احکام الهی در معاشرت با دیگران به خصوص پدر و مادر است. در مورد علاقه به بازیکنان فوتبال آدمی موجودی است که هم نیاز به دوست داشتن دارد و هم دوست داشته شدن. هم محبت کردن و هم محبت دیدن. حال اگر راهی صحیح و اصولی برای این محبت کردن پیدا شود؛ کار در مسیر منطقی و طبیعی به پیش خواهد رفت؛ ولی به هر دلیل اگر مجرای صحیحی پدیدار نشود روشن است که پتانسیل و فشار این نیاز به صورت های دیگر بروز خواهدکرد. آدمی به طور فطری کامل جو و زیبا پسند است. در هر جا کمالی ببیند می شتابد و دل به او می سپرد. مفتون زیبایی ها می شود و جان و دل را به او می بازد. علاقه شما به بازیکن فوتبال نیز از همین روست. شما ایده ها و مطلوب خود را در وجود او دیده اید از همین رو به او دلبسته اید؛ ولی دختر من! تمام این صحنه ها پلی است که آدمی را به حقیقت مطلق برساند؛ یعنی آن که شما باید از خداداد به خدا برسید. مگر در خداداد هر چه هست از خدا نیست؟ باید بدانیم که همه و هر چیز خداداد است. پس به خدا باید عشق ورزید به او که سرچشمه همه زیبایی ها و کمال هاست. به او که زیبایی مطلق و کمال مطلق است. این را نیز در پایان بدان که تمامی عشق های مجازی به مخلوقات خداوند پایان پذیر و زود گذراست و آدمی پس از مدتی بر پوچی آن پی خواهد برد؛ ولی تنها عشق جاودانه به خداوند ابدی و ازلی است که ماندگار است و روح انسان را آرامش خواهد بخشید. امید است شما نیز از خداداد گذشته و به خدا برسید. نکته دیگر آن است که در شما روحی لطیف و هنر گرا بویژه در زمینه شعر و کلام زیبای شاعرانه وجود دارد که به خاطر عدم درک صحیح و پرورش درست آن در قالب علاقه به فوتبال و فوتبالیست ها ظهور و تجلی کرده و از مسیر اصلی خود دور شده است. از این رو شما باید درست خود و گرایش های لطیفتان را بازشناسی نموده و آنهارا به خوبی رشد داده و جایگزین گرایش های توخالی بَدَلی کنید. در پایان عمل به توصیه های زیر را نیز برای شما مناسب می بینیم: ۱- به اشعار زیبایی امثال مولوی و سعدی روی آورید و در مواقع فراغت و زیبایی آنها را آهسته برای خود بخوانید. این کار از طرفی تشنگی درون شما را سیراب خواهد کرد و هم بابی از معارف و اخلاق نیکوی اسلامی برای شما خواهد گشود و شخصیت حقیقی فراموش شده شما را به صورتی نیکو زنده خواهد ساخت. ۲- کتاب های اخلاقی را مطالعه کنیدمانند: «گام های عملی در اخلاقی اسلامی» نوشته آیت ا &مهدوی کنی و همواره بکوشید ارزش های اخلاقی را در خود زنده و برازنده نمایید. ۳- به نماز خود بسیار اهمیت بدهید. ۴- با تفکر و اندیشه و مشورت سعی کنید الگوی شخصیتی مناسبی برای خود بیابید. ۵- دوستان مؤمن و فهمیده ای برای خود برگزینید و ازهم نشینی با عناصر تند و احساساتی خودداری ورزید.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.