آیا افراد عادی نیز می توانند به حالت مکاشفه برسند؟

0 6

رسیدن به حالت مکاشفه مشروط به عالم بودن نیست، بلکه نیازمند تقوا، مراقبت از نفس خویش، ترک تعلقات دنیوی و عبادات همراه با حضور قلب و شرایط دیگر است.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.