چه کنم تاظاهر و باطنم یکی شود و باطنم نیز مثل ظاهرم خوب و مذهبی باشد؟

0 5

حالتی که در شما پدیدار گشته حالتی مطلوب و حرکت برانگیز است؛ زیرا اگر آدمی درون خود را بهتر از برون خویش دید ممکن است دچار غرور و انحراف شود. پس همان بهتر که انسان خود را در نزد خویش مقصر بداند و سعی کند با تلاش بیشتر رو به کمال صعود نماید. البته نبایستی این حالت را با نفاق اشتباه کرد. نفاق آن است که فرد به چیزی اساسا معتقد نیست ولی در ظاهر ابراز ایمان می کند؛ اما حالت شما کشمکش بین خود واقعی و خودظاهری است. این کشمکش می تواند برای همسوسازی دو طرف مورد بهره برداری قرار گیرد. از امام سجاد(ع) در دعای مکارم الاخلاق چنین آمده : «اللهم لاترفعنی فی الناس…؛ خدایا! مرا در چشم مردم درجه ای بالا مبر جز آنکه در نفس خودم مرا خوارتر و حقیرتر سازی».

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.