برای رشد مذهبی و تربیت خواهر و برادرانم از چه روشهایی استفاده کنم؟

0 5

در رابطه با برنامه ریزی آموزشی دینی جهت برادر و خواهر خود چند نکته را باید در نظر گیرید: (۱) برنامه های خود را به گونه ای تنظیم کنید که انگیزه ساز و اشتیاق آفرین باشد. (۲) ویژگیهای روحی و روانی میزان درک و استعداد نوع علایق و گرایشات آنان را در برنامه ها به خوبی ملاحظه نمایید. (۳) همواره نقش تحریک کننده و انگیزاننده داشته باشید نه تحمیل گر و تزریق کننده. (۴) از کتابهای تربیتی جهت یافتن شیوه های آموزشی مناسب استفاده کنید. (۵) به آنان کتابهای مناسبی مانند کتب تاریخی اعتقادی و … جهت مطالعه عرضه کنید. در این رابطه ابتدا از کتابهای آقای قرائتی استفاده نموده و تدریجا تا سطح کتب استاد مطهری ارتقا دهید. لازم است در هر مرحله فقط یک کتاب به هر کدام عرضه کنید و پیشنهاد کنید در زمان بندی نسبتا منظمی آن را مطالعه و نتیجه را برای شما بازگوئید سپس کتاب دیگری عرضه کنید. با این روش طی دو سه سالی می توانید جهت گیری مناسبی به آنها عرضه نموده و با راهنمایی و تشویق های مناسب خودشان را اهل مطالعه و تحقیق بار بیاورید.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.