ازاسرار الصلاه امام خمینی(ره)این جور فهمیده می شود تاانسان به مرحله شهودنرسد همه نمازهایش ضایع است مگر اینکه شهید شود،دراین موردتوضیح دهید.

0 7

استنباط شما از سخن حضرت امام(ره) تا حدودی قابل توجیه است لیکن باید دانست که منظور از ضایع بودن در این جا فقدان ارزش و بطلان نیست. بلکه منظور نرسیدن به مرحله اعلی و ایده آل عرفانی است و چون مقام شهادت عالی ترین مرتبه عروج و تقرب الی الله است بنابراین بهترین چیزی است که می تواند این خلاء را پر و این کاستی را جبران نماید.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.