چگونه می توان بر ظرفیت خود افزود؟

تقرب به خدا
0 19

ظرفیت ها دوگونه اند: (۱) تحول ناپذیر. برخی از اموری که غالبا جنبه وراثتی دارند و از مقدمات وجودی شخص می باشند تاحدی دگرگونی ناپذیر یا اندک تحول پذیرند مانند میزان هوش و … (۲) تحول پذیر مانند اوصاف اخلاقی از قبیل آنچه برشمرده اید. این مسائل نوعا حالت اکتسابی دارند یعنی شخص از محیط تربیتی یا با کنش اختیاری خویش شخصیت خود را هرچند به طور ناخواسته و نادانسته چنین پرورش داده است. درمان آنها نیز از طریق کنش متقابل میسر است. مثلا فردی که ضعف در رازداری دارد می تواند تصمیم جدی بر راز داری گیرد و هرگاه به ذهنش آمد رازی را به کسی نگوید فورا خود را از آن باز دارد و در صورت تخلف خود را به نحوی مجازات نماید. و یا از پرحرفی و بیهوده گویی دوری کند.اگر این عمل تا مدتی تکرار شود وضعیت فرد کاملا تغییر خواهد کرد.

مطالب مشابه:

چه راه های اصولی برای مهار نفس وجود دارد؟
مراحل سه گانه قرب معنوی چیست؟
چگونه می توانیم موقعیت و مقام خود را در نزد خدا ارزیابی نماییم؟
آیا هر گناهی بخشیده می شود و چگونه می توانم آنها را فراموش نمایم؟
فرق عرفان حقیقی و عرفان رایج چیست؟
راه توبه از گناه دروغ بستن به خداوند و ائمه(ع) چیست؟

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.