آیا اگر نفس لوامه انسان را هشدار می دهد، به خاطر این است که خودمان مثلا فلان کار را گناه می دانیم یا به طور ذاتی چنین عمل می کند؟

0 13

هشدارهای نفس لوامه ذاتی است و این فرایند یکی از دلایل فطری بودن گرای به نیکیها و گریز از کژیهاست. درعین حال تلقینات محیطتر نیست و یا تکرار بیش از حد گناه باعث کمرنگ یا خنثی شدن هشدارهای نفس لوامه دربرخی از موارد می گردد. مانند آن که گاهی نوشیدنی تلخی ممکن است براثر تکرار یا تلقین به کام کسی گوارا آید.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.