بعد از مدت ها مراقبت بر اعمال ناگهان کاری ناخواسته از من سر می زندکه احساس دلسردی می نمایم چرا ؟

دلسردی
0 54

الف) اینگونه مسائل بر سرراه سالک راه حق طبیعی است و هنگام برخورد با آنها نباید چنین پندارد که مطرود درگاه الهی واقع شده بلکه باید با عزمی راسخ تر در حد امکان به مقابله با آنها برخیزد بویژه عوامل و موجبات آنها را شناسایی و ریشه کن سازد. مثلا درمورد فوت نماز شب در برخی از متون آمده است که علت آن گناهی است که در روز قبل انجام گرفته. پس این امور هشداری است که می تواند ما را به سوی علتها راهنمایی کند و با استفاده از این نحوه هدایت الهی باید برای مبارزه با آن عوامل بسیج شویم. ب) برای این کار باید انسان برنامه محاسبه و مراقبه دائمی داشته باشد.

مطالب مشابه:

برای برطرف شدن نگرانیها و تقویت روحیه ناشی از سفیدی موها چه راهی پیشنهاد می کنید؟
چگونه با قلبی غافل می توان به اهداف بلند رسید؟

تشنه محبت حقیقی هستم در این مورد راهنمایی ام کنید.

یحت والدین چگونه باشد که جسارت نشود؟
مراتب ایمان و راه رسیدن به آن چیست؟
معنای عرف چیست و عرفان چیست؟

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.