در روایت است که (حب الشیی ء یعمی و یصم) حال چگونه می توان به ائمه(ع) محبت پیدا کرد که این حب، قلبی باشد نه زبانی؟

0 6

آنچه که در برخی اخبار آمده آن است که « حب الشی یتممی یصم » دوست داشتن خیری آدم را به آدمیان است که در موارد حب و بغض حقیقت را مد نظر داشته و اسیر دل نشوند. این مساله درواقع در عشق وعلاقه ای است که نه برخاسته از درک و شعور و آگاهی بلکه از واقع اسارت نفس باشد. اما محبت ائمه(ع) اساسا مبتنی بر شناختن و آشناشدن و معرفت کمالات و فضایل آنان است. اگر آدمی کمال و ارزشمندی درکسی دید به او علاقه پیدا می کند و اگر رذالت و پستی دید نفرت. اگر طالب محبت ائمه(ع) واولیا خداوند هستید سعی کنید آنها را دقیقا بشناسید اگر آدمی علی(ع) را بشناسد نه تنها محبت بلکه عاشق او می شود. این شناخت جز از راه مطالعه و تفکر به دست نمی آید برای شناخت ائمه(ع) به مطالعه روی بیاورید مخصوصا کتابهایی که درباره علی(ع) نوشته شده است مانند: جاذبه و دافعه علی(ع) علی صدای عدالت انسان و دیگر کتابهایی که درباره سیره و روش و تاریخ ائمه(ع) نوشته شده است.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.