اگر فردی در مرحله ای از زندگی باعث نارضایتی پدر و مادر بشود و در قیدحیات نباشند، چگونه می تواند رضایت آنها را جلب کند؟

0 3

با انجام اعمال خیر و اهدای ثواب به آنان مانند خواندن قرآن صدقه دادن طلب استغفار برای ایشان زیارت قبورشان و انجام دیگر اعمال نیک به نیت آنان خوشنودی آنها فراهم می گردد.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.