چه فرقی بین اعتماد به نفس و خودخواهی است؟ آیا اعتماد به نفس به خودخواهی و تکبر می انجامد؟

اعتماد به نفس
0 119

اعتماد به نفس باور فرد به توانایی های خود و استفاده از آنها می باشد و خودخواهی به معنای این است که فرد فقط منافع خود را مد نظر قرار دهد و توجهی به خواسته ها و نیازهای دیگران نداشته باشد. البته گاهی خود خواهی را معادل تکبر می گیرند و دراین صورت خودخواهی معنای « خود را برتر از دیگران دیدن » است. انسان متکبر به دلیلی خود را بالاتر از دیگران می داند و در رفتارهایش به گونه ای عمل می کند که موجب تحقیر دیگران می گردد. به نظر می رسد اعتماد به نفس با تکبر دو مقوله متفاوت و در مواردی مصداقا یکسان است. ممکن است فردی متکبر باشد ولی اصلا اعتماد به نفس نداشته باشد و همین طور به عکس آن فرد دارای اعتماد به نفس اگر پس از ارزیابی توانایی های خود آنها را فضل و رحمتی از جانب خدا بداند و عامل اساسی آن را به خدا نسبت دهد در آن صورت خودی باقی نمی ماند تا فرد آن را از دیگران بالاتر بداند احساس فرد این است که اگر من چیزی بیش از دیگران دارم این نیست مگر از جانب خدا و لذا وجهی برای خودخواهی وجود نخواهد داشت. از طرف دیگر باور فرد به توانایی های خود و استفاده از آنها موجب نفی و انکار توانایی های دیگران یا تحقیر آنها نمی شود.

مطالب مشابه:
چگونه می توان فهمید که کارهایمان مورد رضای خداست؟
چگونه می شود از عشق مجازی به عشق حقیقی رسید؟
اصولا چگونه می توان در زندگی سعادتمند بود؟
توفیق چیست و چگونه می توان به آن نائل آمد؟

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.