چگونه می توان نفس را تزکیه کرد؟

0 4

مطالب بالا سیر تزکیه را نشان می دهد. درعین حال دو نکته دیگر در این زمینه وجود دارد: در مسیر تزکیه معمولا تخلیه و پالایش نفس از رذایل و خصایل نکوهیده را بر آراستگی به اوصاف ستوده و فضایل مقدم می دارند. زیرا تا آلودگی های نفسانی مانند حب نفس تعلق به دنیا عجب کبر ریا و… از دل زدوده نشود جایگاه عشق ربوبی و تحلیه به خصایل محموده نخواهد بود. به تعبیر دیگر تا شیطان خانه دل را غصب نموده « عرش رحمان » نتواند بود. راه عملی و شیوه کاربردی تزکیه نفس برنامه مشارطه مراقبه و محاسبه است. برای استفاده از آن به کتاب چهل حدیث حضرت امام خمینی(ره) مراجعه فرمایید.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.