آیا شرعا درست است که من از دوستانم بخواهم که عیب هایم را کتبا به من گزارش کنند تا خود را اصلاح کن

0 6

نسبت به عیوب آشکار خود که در دید دیگران است می توان از طریقی که ذکر کرده اید استفاده کنید. البته نباید به گونه ای عمل کرد که افراد را بی جهت به انتقاد از خود وادار سازید. به نظر می رسد این درخواست را از دوستانی بکنید که واقع بینند نه چاپلوس و متملق و نه انتقاد کنندگان بی منطقی و منفی گرایان.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.