اگر شب قدر یک شب است چرا ماه رمضان در بعضی کشورها یک روز زودتر است؟

شب قدر
0 8

شب قدر در واقع یک شب بیش نیست و آغاز و انجام آن ۲۴ ساعت؛ یعنی، به اندازه یک دور گردش کره زمین است و در این مدت تدریجا تمام زمین را فرا می گیرد. به عبارت دیگر شب قدر در سطح کل کره زمین به اندازه یک شبانه روز در هر جایی از کره است.

بنابراین، هر قسمتی از کره زمین در پاره ای از آن قرار می گیرد. از این رو اگر کسی آن را شبی در ایران درک کند و سپس به کشور دور دستی سفر نماید و شب بعد در آن جا مجدداً لیله القدر را درک کند، در واقع یک شب بیشتر نبوده است؛

زیرا شب بعد استمرار همان شب و پاره دیگری از آن واحد زمانی است و فاصله شدن روز در بین دو نقطه، آن را به دو شب تبدیل نمی کند؛ زیرا از ۲۴ ساعت خارج نشده و آنچه در نظر این فرد شب دوم است، در واقع مراحل پایانی همان ۲۴ ساعت می باشد و در نتیجه همه آثار مترتب بر آن مانند تعیین مقدرات، یک بار بیش نیست.

به همین نسبت مسأله شب نیمه شعبان و … نیز روشن می شود. به عبارت دیگر همه شب ها یا روزها همین حالت را دارند که در عرض ۲۴ ساعت به صورت متخالف و تدریجی کل زمین را پوشش می دهند. اما نسبت به دو شب در ایران و عربستان باید بگوییم یکی از آنها شب قدر نیست و فضیلت آن یا از دست ما رفته است یا از دست آنها.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.