فلسفه آفرینش مورچه چیست؟

0 20

لسفه خلقت مورچه را می توان از دو جهت بررسی کرد: الف) از جهت حکمت و فایده وجودی مورچه، ب) از جهت معرفتی و جایگاه آن در هستی شناسی. با توجه به بعد اول گفتنی است که مورچه دارای فواید و آثار پربرکتی برای زمین است. آیا می دانید چه تعداد مورچه روی زمین زندگی می کنند؟ در خانه شما چند مورچه هست؟ در شهر شما چقدر، در بیابان ها، کوه ها، جنگل ها و…؟ هیچ کس آمار آن را نمی داند؛ ولی باید صدها میلیارد مورچه باشند. مورچه ها چه می کنند؟ آنها مواد غذایی و فاسد شدنی و بدن حشرات و هر چیز قابل مصرف روی زمین را به داخل می برند و از این طریق هم محیط را تمیز می کنند و هم خاک را حاصلخیز؛ چرا که هم مواد غذایی زاید در زیر زمین به کود مناسب تبدیل می گردد و هم بدن خود آنها. سوراخ هایی که در زمین حفر می کنند، موجب عبور هوا و سلامت خاک و حاصلخیزی آن می گردد. حال اگر حساب کنید که هزار میلیارد مورچه روی زمین باشند و هر کدام فقط روزی یک گرم مواد فاسد شدنی به داخل زمین ببرند، به نظر شما وزن آن چه مقدار خواهد شد؟ هزار میلیارد گرم که معادل یک میلیارد کیلو می شود. آیا بردن این مقدار مواد و اشیا به زیر زمین (حداقل) در هر شبانه روز بدون هیچ سر و صدا و تخریب محیط زیست و آلودگی های مختلف، حکمت نیست؟! از بعد معرفتی نیز گفتنی است که زندگی اجتماعی مورچه و شگفتی های آن، تابلویی زیبا و ارزنده و در دیده همگان برای شناخت حیات و حیات بخش هستی است؛ چنان که موجودات متنوع دیگر نیز – که در گستره حیات همه جا به چشم می خورند – چنین هستند. همان مورچه به ظاهر حقیر از دیدگاه قرآن موجودی دارای شعور و نطق و کلام است و سوره ای در قرآن نیز به نام آن آمده است، {V(سوره نمل)V}. برای آگاهی بیشتر ر.ک: ۱- مورچگان،وربر برنار، ترجمه عباس آگاهی ۲- مورچه ها،عبدالکریم بی آزار شیرازی

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.