روح اسلام چیست و چگونه می توان آن را در خود پرورش داد؟

0 7

اصطلاح «روح اسلام» تعبیری است که دارای معانی گوناگونی است؛ از جمله فلسفه حاکم بر مجموعه قوانین و احکام اسلام، ولی ظاهراً مراد شما از روح اسلام حقیقت اسلام و جوهره اصلی آن است. در این باره باید گفت: {Hالاسلام هو التسلیم H}؛ {Mروح اسلام تسلیم شدن در برابر خداوند است M}؛ یعنی آن که آدمی این حقیقت را دریابد که خداوندی مدبّر و حکیم دارد که او را آفریده و برای هدایت او برنامه ای فرستاده است. آن گاه خود را تسلیم وحی کرده و هر آنچه را که وحی الهی می گوید به جان قبول کند و برنامه عمل و زندگی خویش قرار دهد. برای این منظور بایستی با قرآن ارتباطی وثیق برقرار نمود، انذارها و بشارت های آن را در دل نشاند و توصیه ها و برنامه های آن را به کار بست. در این صورت است که نور هدایت در دل متجلی خواهد شد.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.