با توجه به حدیث (کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته) چگونه می توان به دنیاو تعلقات آن بی توجه بود؟

0 12

منظور از عدم توجه به دنیا، نفی تعلق و وابستگی به دنیا است، نه مسؤولیت گریزی و بی توجهی به نیازمندی های دنیوی فردی و اجتماعی، از طرف دیگر عبارت {کلکم راع و کلکم مسؤول…} تنها مربوط به امور دنیایی و مادی نیست، بلکه مسؤولیت در امور معنوی و آخرتی را نیز شامل است. بنابراین هر دو سخن قابل جمع و دارای نتیجه واحدی می باشد.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.