شخصی که نذری با وقت معینی نموده، اگر در آن وقت معین، آن را ادا نکند،تکلیف چیست؟

0 30

اگر صیغه نذر شرعی خوانده باشد در فرض سؤال باید کفاره بپردازد و کفاره نذر عبارت است از: ۶۰ روز پی در پی روزه گرفتن یا ۶۰ مسکین را اطعام دادن و می تواند به جای سیر کردن ۶۰ فقیر به هر فقیری یک مد طعام (تقریباً ۷۵۰گرم گندم آرد برنج و..) بدهد و اگر صیغه نذر را به فارسی یا عربی نخوانده است هر وقت به آن عمل کند اشکال ندارد.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.