(اکالون للسحت) در قرآن به چه معنا می باشد؟

0 9

درباره تفسیر و توضیح عبارت {A{/Bأَکَّالُونَ لِلسُّحْتِ {w3-4w}{I5:42I}/}A}، {V(مائده، آیه ۴۲)V} می توان گفت: ۱٫ «سَحت» (به فتح سین) در لغت به معنای استیصال و از بین بردن آمده است، {V(مجمع البحرین، ج ۲، ص ۲۰۴)V}. قرآن می فرماید: {A{/Bلا تَفْتَرُوا عَلَی اَللَّهِ کَذِباً فَیُسْحِتَکُمْ بِعَذابٍ {w5-11w}{I20:61I}/}A}؛ {Mبه خدا دروغ نبندید و گرنه شما را با عذاب مخصوصی مستأصل و ریشه کن می کندM}، {V(طه (۲۰)، آیه ۶۱)V}. سُحت (به ضم سین) نیز در لغت اسم مصدر و شی ء مستأصل شونده را گویند.

راغب اصفهانی آن را به پوستی که مستأصل شود، معنا کرده است. و نیز به معنای شدت گرسنگی هم آمده است، {V(«تفسیر فخر رازی»، ج ۱۱، ص ۲۳۴)V}. 2. کلمه «سحت» در سوره «مائده» سه بار تکرار شده است. مفسّران در تفسیر آن، دو قول را بیان کرده اند: یکم: سحت به معنای اخذ رشوه در قضاوت است، {V(طبرسی، مجمع البیان، ج ۳، ص ۳۳۸؛ آلوسی، روح المعانی، ج ۶، ص ۱۴۰، چاپ بیروت)V}.

دوّم: سحت به معنای اخذ مال بدون موازین شرعی و عرفی است (مثل رشوه در قضاوت، قمار، سرقت، غصب، ثمن خمر)، {V(زمخشری، «کشاف»، ج ۱، چاپ بیروت، ص ۶۳۴؛ طیّب، عبدالحسین، «اطیب البیان»، ج ۴، ص ۳۷۱)V}. به نظر علامه طباطبایی هم، هر مالی که از حرام به دست آید، سحت است، {V(«المیزان»، ج ۵، طبع آخوندی، ص ۳۷۰)V}.

از ظاهر آیه شریفه بر می آید که منظور از «سحت» اخذ رشوه است و نیز در بعضی از روایات مصداق خاصی از آن ذکر شده است؛ ولی این ها دلیل بر اختصاص نمی شود؛ زیرا سُحت، معنای وسیعی دارد که بر اساس آن، می توان آن را به هر مال نامشروع اعمّ از خصوص رشوه و غیر آن – اطلاق کرد. به علت این که این گونه اموال، صفا، طراوت و برکت را از اجتماع انسانی بر می دارد، همان طور که کندن پوست درخت، باعث پژمردگی و یا خشکیدن آن می گردد.

حاصل سخن این که، گروه یهود افرادی اند به سخنان دروغ اعزامیان خود گوش فرا می دهند، و نیز با گرفتن و خوردن حرام، سخنان حق را ناحق جلوه می دهند، {V(مغنیه، محمدجواد، «الکاشف»، ج ۳، چاپ بیروت، ص ۵۹)V}. سحت به معنای مال حرام است و در بعض روایات از امام رضا(ع) از علی بن ابی طالب(ع) به رشوه تفسیر شده است، {V(تفسیر نورالثقلین، ج ۱، ص ۶۳۳)V}. واکالون یعنی خورندگان مال حرام که یکی از مشخصات قوم یهود همین بوده است.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.