در قرآن به دریاها و دنیای زیرآب چه اشاره ای شده است ؟

0 532

در قرآن به دریاها و دنیای زیرآب چه اشاره ای شده است ؟

سوال کاربر: قرآن در مورد دنیای دریاها و اقیانوسها(کلا دنیای زیر آب) چقدر مطلب و آیه آورده و تا چه حدیه !

در قرآن آیاتی مربوط به دریاها و اقیانوسها وجود دارد که بحث های زیادی هم در این مورد صورت گرفته است که با توجه به سوال شما که تنها ایات و مباحثی که مربوط به اعماق دریا می باشد توضیحاتی رو خدمتتون عرض می کنیم.
یکی از ایاتی که در مورد اعماق دریا بحث میکند این آیه می باشد:

أَوْ کَظُلُماتٍ فِی بَحْرٍ لُجِّیٍّ یَغْشاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحابٌ ظُلُماتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ إِذا أَخْرَجَ یَدَهُ لَمْ یَکَدْ یَراها وَ مَنْ لَمْ یَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ (نور ایه۴۰)
« و یا (اعمال آنها) مانند تاریکیهای دریای ژرف می ماند که در آن موج روی موج و بالای موج ابر پوشانده است. تاریکیهائی که برخی روی برخیدیگر سوارند.اگر آدم دست خود دربیاورد نزدیک است آنرا نبیند. و آنکه خدا برای وی نوری قرار نداده نوری ندارد».

نکات آیه:
۱ـ دریاهای ژرف لایه های تاریکی سوار بر هم دارند.
۲ــ در اعماق دریاها برخی از موجودات نور دارند و برخی ندارند.
۳ــ در دریاهای عـمـیـق موج بالای موج وجود دارد.

آیه دیگر:
وَ لَهُ الْجَوارِ الْمُنْشَآتُ فِی الْبَحْرِ کَالْأَعْلامِ (رحمان آیه ۲۴)
« و او در دریاها چشمه های تجدید کننده رشته کوه مانند دارد».
نکته آیه:
در دریا چشمه های تجدید کننده رشته کوه مانند وجود دارد:
قـشـر خارجی زمین از بخشهای کوچک و بزرگِ جدا از هم تشکیل شده که حدوداً ۱۰ تا می باشند. میان آنها شکافهای بزرگ است که هـزاران کیلومتر طـول دارد و بخش عمده آنها در دریاها می باشد. از میان این شکافها مواد مذاب درون زمین چشمه وار بیرون می ریزند. مواد و عناصری که از درون زمین از این چشمه ها بیرون می آیند تجدید کننده شرایط زیستی و از ضروریات ادامه حیات روی زمین می باشند. شکل آنها نیز چنانکه قـرآن آنرا توصیف نموده مانند “رشته کوه” می ماند.

اما ایات دیگر:
« و الطور (۱) و کتابٍ مسطور (۲) فی رق ٍ منشور (۳) و البیت المعمور (۴) و السقف المرفوع (۵) و البحر المسحور (۶) … سوره طور ».
حال دریایی بزرگ آکنده از اب و اتش افروخته چیست(و البحر المسحور)؟
در اینجا به یک بررسی زبان شناختی عربی نیاز داریم. واژه «بحر» در زمان ما به دریا گفته میشود مانند بحر عمان و البحر الاحمر و البحر الابیض (دریای مدیترانه) ، و به دریاهای خیلی بزرگ کره زمین یعنی اقیانوسها «محیط» گفته میشود مانند: المحیط الهادی (اقیانوس آرام) ، المحیط الهندی (اقیانوس هند) ، در قدیم نیز به دریا «بحر» گفته میشد، مانند: «بحر فارس» دریای خلیج فارس و «دریای روم» دریای مدیترانه و اقیانوس را «البحر المحیط» گفته میشد. و نام «البحر» هم بر دریا و هم بر اقیانوس اطلاق میشد.(۱)

اما .واژه «المسجور» که در آیه قرانی صفت برای (البحر) آمده است ؛ در لغت نامه اقرب الموارد: «سجّر التنور سجراً، ملأه وقودا و أحماه» یعنی: تنور را از سوخت آکنده کرد و آن را شعله ور ساخت(۲)، مانند :«و اذا البحار سجّرت» یعنی : آنگاه که دریاها آکنده و شعله ور گردد. «و البحر المسجور»: دریایی آکنده از اب (اقیانوس) یا دریایی بزرگ افروخته است. پس « و البحر المسجور» که قرآن به ان سوگند یاد میکند. دریایی است با دو خصوصیت ؛ یکی آبش بسار و اکنده است، و دیگری افروخته و شعله ور ؛ و گویا در زمان نزول قران کریم ، از پیامبر خدا محمد (ص) درباره « و البحر المسجور» پرسیده شده بود که وی فرموده : « ان تحت الماء ناراً و ….»: زیر این اب آتش است….

منابع:
۱- محمدبن یعقوب فیروزآبادی ، بصائرذوی التمییزفی لطائف الکتاب العزیز ، ج ۲، چاپ محمدعلی نجار،بیروت.
و ابن فارس ، معجم مقاییس اللغه ، چاپ عبدالسلام محمد هارون ، قم ۱۴۰۴.
۲- قرب الموارد فی فصح العربیه و الشوارد،سعید خوری شرتونی لبنانی

مبنع : پرسمان قرآن

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.