هنگامی که ضربه شمشیر ابن ملجم ملعون بر سر مبارک امام علی(ع) فرود آمد، حضرت فرمود: »به خدای کعبه رستگار شدم«. سؤال این است مگر قبل از ضربه خوردن حضرت رستگار نبود؟فزت و رب الکعبه
0 20

پاسخ سؤال شما با ذکر چند نکته روشن میگردد:

۱- سیر معنوی انسان به سوی خداوند هیچ گاه تمام شدنی نیست؛ بنابراین نمیتوان مرتبهای را تصور کرد که سالکان الیالله در آن مرحله به آخر خط رسیده و سیر معنویشان قطع گردد. دلیل این امر، نامتناهی بودن کمالات الهی است که انسان نیز به دلیل اتصال به آن کمالات، حرکت تکاملیاش نامحدود خواهد بود.

۲- برترین مرتبه رستگاری و تکامل به سوی خداوند در دنیا، شهادت است که از آن در قرآن به عنوان »فَوز عظیم« و در روایات به عنوان آخرین مرتبه در نیکیها و کمالات یاد شده است. چنان که پیامبر اکرم(ص) میفرماید:

فوق هر نیکی، نیکی دیگری قرار دارد تا این که انسان در راه خداوند به شهادت نایل آید؛ در این صورت، مرتبهای برتر از آن وجود نخواهد داشت.

{P – کافی، ج ۲، ص ۳۴۸، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم. P}

۳- عشق و معرفت امام علی(ع) به معشوق حقیقیاش – خداوند متعال – به حدی بود که حتی لحظهای تردید در پیروی از حق نداشت و جز شهادت در مسیر طاعت الهی هیچ چیز او را راضی نمینمود. چون او در شهادت (که آخرین درجه کمال در دنیاست) آزاد شدن از قفس تنگ طبیعت و پیوستن به لقای الهی را میدید چنان که در لحظات شهادت فرمود:

مَثَل من مَثل آن کسی است که در تاریکی شب دنبال آب میگردد و ناگهان آب را پیدا میکند.

{P – نهج البلاغه صبحی صالح، کلام ۲۳، ص ۳۷۸٫ P}

علاوه بر این که امام علی(ع) از پیامبر(ص) نیز وعده شهادتش را شنیده بود؛ از این رو در انتظار روزی بود که به این مرتبه عظیم معنوی نایل آید.

بنابراین سخن امام(ع) یعنی »فزت و رب الکعبه« در هنگام ضربت خوردن، بیانگر رسیدن آن حضرت به آخرین مرحله تکاملی متصوّر برای انسان در دنیا میباشد. مضافاً بر این که او در شهادتش تحقّق بشارت پیامبر(ص) را نیز میدید.

نکته پایانی آن که بر اساس اصطلاح مشهور »اثبات شیء، نفی ماعدا نمیکند«، مثلاً اگر گفته شود: »صبر، رکن ایمان است« مفهومش آن نیست که جهاد و… رکن ایمان نیست؛ بنابراین سخن حضرت در این که اکنون رستگار شدم، مفهومش آن نیست که آن حضرت قبلاً رستگار نبوده است.

مطالب مشابه:


چند سوره از قرآن در شب قدر بر پیامبر نازل شده ؟

بااینکه قرآن در طی ۲۳ سال بر پیامبرص نازل شده است چرامی گوینددرشب قدرنازل شده است ؟
منظور حضرت علی(ع) از عبارت (به خدای کعبه رستگار شدم) چیست؟
آیا ابن ملجم لعنه ا…علیه باعث رستگاری حضرت شدند؟
دیدگاه و سیره علی(ع) درباره جهاد چیست؟

 

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.