التقاطی فکر کردن یعنی چه و آیا در اسلام پذیرفتنی است یا خیر؟0 16

مقصود از التقاطی اندیشیدن در مورد اسلام، این است که آموزه هایی که خارج از دین اسلام است را داخل در دین کنیم و با ترکیب از آموزه های دینی و غیردینی یک امر جدیدی اختراع کنیم و آن را تفکر اسلامی بنامیم. به عنوان مثال در اقتصاد، برخی از مبانی اعتقادی مارکسیسم و برخی از لیبرالیسم و سرمایه داری و برخی را هم از اسلام گرفته و آنچه را که دوست نداریم از اسلام کنار گذارده و یک امری ترکیبی درست کنیم و آن را به اسلام نسبت دهیم این می شود التقاط در زمینه اقتصاد اسلامی و همچنین است در سایر زمینه ها.

پرواضح است که چنین امری از نظر اسلام مردود است چرا که در حقیقت به معنای ناقص و نادرست دانستن و رد بخشی از آموزه های دین است و به معنای کفر است و در مواردی به صراحت در قرآن کریم نفی شده است مانند: »یقولون نؤمن ببعض و نکفر ببعض و یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مهینا« ؛ (نساء، آیه ۱۵۰ – ۱۵۱).

در این آیه کسانی که می گویند به برخی از آموزه های دین ایمان داریم و برخی را نمی پذیریم و می خواهند بین آموزه های دین و غیردینی راهی بینابین (التقاط) را برگزینند، به صراحت آنان را کافر نامیده و وعده عذاب شدید و خوارکننده داده است.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.