چند روش برای باز شدن چشم برزخی توصیه میفرمایید؟0 69

چشم برزخی با چند توصیه باز نمیشود، بلکه این کار نیازمند تلاش پیگیر و مجاهده و جهاد مداوم با نفس است. چه بسیار افرادی که سالهاست که در پی باز کردن چشم برزخی خود هستند و هنوز موفق به این کار نشدهاند.

افزون بر آن، داشتن چشم برزخی، امر مهمّی نیست. آنچه مهم و هدف عرفان اسلامی و خواسته پیشوایان شیعی است، مبارزه با شیطان درونی و بیرونی و نیل به قله رفیع تزکیه نفس جهت رسیدن به رضوان الهی است.

یعنی اگر ما در عقیده خود راسخ باشیم؛ اخلاق فردی و اجتماعی را رعایت نماییم؛ در برابر دستورات دینی تسلیم شویم؛ احکام فقهی را رعایت کنیم؛ با دعا و نیایش مأنوس شویم و مناجات ائمه را همچون مناجاتهای شعبانیه، خمس عشر و… ورد زبان سازیم و با معرفت کامل به زیارت آن بزرگواران مشرف شویم و از گناهان خرد و کلان در قالب مزاح و جدّ بپرهیزیم

و زندگی افرادی چون شیخ عباس قمی یا علامه طباطبایی و برادرش سید حسن الهی طباطبایی را سرلوحه زندگی خود قرار دهیم و پیوسته در فکر خدا و خلق و قبر و قیامت و برزخ و دوزخ و حساب و کتاب باشیم، به یقین چشم و گوش ما هم مثل آنان خواهد بود؛ یعنی آنچه را که دیگران نمیبینند ما میتوانیم ببینیم و صداهای برزخی که دیگران نمیشنوند را میتوانیم بشنویم. زیرا نفس بعد از تزکیه شدن آمادگی درک حقایقی از عالم هستی را پیدا میکند.

پس در حقیقت دو توصیه به شما میشود، یکی شناخت عمیق دین، همراه با عمل به دستورات آن، دوم پرهیز از انواع گناهان، در این صورت است که بصیرت الهی پیدا میکنید و چشم و گوش برزخیش برایتان پدید میآید؛ انشاءالله.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.