آیا ائمه (علیهم السلام) مانند پیامبران تبلیغی هستند؟

0 19

امامان معصوم (علیهم السلام) رهبری وپیشوایی همه جانبه مادی ومعنوی و جسمی وروحانی خلق را به عهده دارند ومقام امامتِ امّت بالاترین مقام ها است ، توضیح این که کسانی که از طرف خدا مأموریت داشتند دارای مقامات مختلفی بودند : ۱ ـ مقام نبوت یعنی دریافت وحی از خداوند ، بنابر این (نبی) کسی است که وحی بر او نازل می شود ولی مأمور به ابلاغ نیست لیکن اگر مردم از او بخواهند وسؤال نمایند در اختیار آنها می گذارد . ۲ ـ مقام رسالت یعنی مقام ابلاغ وحی وتبلیغ ونشر احکام خداوند ، بنابر این رسول کسی است که موظف به ابلاغ وانذار وبشارت وتلاش وکوشش برای رساندن پیام الهی به مردم بوده است . ۳ ـ مقام امامت یعنی رهبری وپیشوایی مردم ، در واقع امام کسی است که دستورات الهی را به مرحله اجرا می گذارد وبه تمام برنامه های خداوند در جهت پرورش انسانها تحقق می بخشد ) تفسیر نمونه ج ۱ ص ۴۴۰ ، ج ۱۳ ص ۴۵۵ ، آیت الله ناصر مکارم شیرازی ، پیام قرآن ج ۷ ص ۳۶۵ (. پس ممکن است کسی تنها مقام نبوت را دارا باشد وکسی علاوه بر مقام نبوت مقام رسالت را نیز داشته باشد وکسی افزون بر مقام نبوت ورسالت از مقام امامت نیز بهره مند باشد مانند حضرت ابراهیم وحضرت پیامبر اسلام (صلی الله علیهما وآلهما) بلکه پیامبران اولی العزم مقام امامت را نیز دارند. امامان شیعه مقام نبوت ورسالت را ندارند چون که با آمدن حضرت محمد (صلی الله علیه وآله ) پیامبری خاتمه یافت ولی دارای مقام امامت هستند یعنی پس از رحلت پیامبر اسلام (صلی الله علیه وآله) رهبری جامعه اسلامی وتفسیر وتبین قرآن مجید وسنت نبوی وحفظ وحراست از تحریف در دین را بر عهده دارند ، بنابر این ائمه (علیهم السلام) تنها مأمور به تبلیغ وارشاد نبوده اند، بلکه علاوه بر ارشاد وتفسیر قرآن موظف به تشکیل حکومت ، رهبری جامعه اسلامی ، واجرای احکام نورانی اسلام می باشند که به این وسیله جامعه بشری را به طرف تکامل واقعی هدایت میفرمایند ، مقام رسالت وامامت به مقیاس عظمت دین اهمیت دارد هر دینی جامع تر ومهم تر باشد امامت در آن دین نیز بیش از رسالت برخی از رسولان اهمیت پیدا می کنند. حکومت اسلامی واجرای احکام الهی وپرورش افراد شایسته در مسیر تکامل باطنی به عهده امامان (علیهم السلام) گذاشته شده است .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.