با توجه به اینکه شریعت و دین از موقع مبعوث شدن حضرت نوح بوجود آمده شریعت پیامبران قبل از ایشان چه بوده و آنها چه دینی را تبلیغ کرده اند؟ و حضرت نوح که صاحب شریعت هستند پس چرا کتابی بر ایشان نازل نشده ولی حضرت داوود که صاحب شریعت نیستند صاحب کتاب زبور است؟

0 10

این نکته را باید گفت که شریعت ودین از موقع مبعوث شدن حضرت نوح نیامده است، بلکه دین و شریعت همدوش آفرینش آدم آمده است زیرا دین است که راه ور سم زندگی را نشان می دهد و قرآن کریم هم بیانگر همین نکته است زیرا دین خواهی یک امر فطری است و تمام انسانها در هر مکان و زمان به دنبال دین و آیینی برای راه و روش زندگی خود بوده اند.(۱)

و نکته دیگر اینکه حضرت نوح که پیامبر اولوالعزم بودند یعنی اینکه پیامبری بودند که برای تمام مردم چه در شرق و چه در غرب بلکه بر همه موجودات اعم از جن و انس مبعوث شدند. در حالی که حضرت آدم و پیامبران قبل از حضرت نوح برای تمام مردم مبعوث نشده اند

و اینکه می فرمایید حضرت نوح دارای کتاب نبوده است معلوم نیست شاید ایشان هم کتابی داشتند و در تاریخ از بین رفته است و یا نظر دقیق تر این است که مردمان زمان حضرت نوح خط نمی دانستند و سواد نداشتند تا کتابی بر آنها نازل شود و بعد شریعت و دین حضرت نوح بعدها بوسیله حضرت ابراهیم(ع)کامل شد.

اما در مورد کتاب زبور داوود ع؛ کتاب ایشان مجموعه دعاها و سرودها و مناجاتها و نیایشها و اندرزهای حضرت داوود است. و در آیه ۱۶۳ سوره نساء می خوانیم که زبور از کتب آسمانی است که خداوند به داوود داده است.

این سخن با آنچه معروف است که پیامبران اولوالعزم که دارای کتاب آسمانی و آیین جدید بوده اند منافات ندارد زیرا همان طور که از آیات قرآن و روایات اسلامی استفاده می شود، کتب آسمانی که بر پیامبران نازل شد دو گونه بود : نخست کتابهایی که احکام تشریعی در آن بود و اعلام آیین جدید می کرد و دیگر کتابهایی بود که احکام تازه در برنداشت، بلکه مشتمل بر نصایح و اندرزها و راهنماییها و توصیه و دعاها بود و کتاب زبور از این دسته بود.(۲)

منابع و مآخذ :

۱٫ فلسفه دین، علامه جعفری

۲٫ قلمرو دین، عبدالحسین خسرو پناه

۳٫ تفسیر نمونه، ج۴، ص۲۱۴ و ج۱۳، ص۵۱۶

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.