عدد ۱۱۰ چه ربطی با حضرت علی (ع) دارد؟

0 128

صد و ده (۱۱۰) به حساب حروف ابجد مطابق نام علی (ع) است. و هیچ ربطی به شخص حضرت علی (ع) ندارد بلکه فقط نام علی به حساب حروف ابجد صد و ده می شود.

حروف ابجد عبارتند از: اَبًجُدً ـ هُوُّزْ ـ حْطّی ـ کَلَمُنً ـ سُعًفَص ـ قَرُشَت ـ ثَخِّذْ ـ ضَظِغْ

حساب ابجد عبارت از

الف = ۱، ب = ۲، ج = ۳، د = ۴، هـ = ۵، و = ۶، ز = ۷، ح = ۸، ط = ۹، ی = ۱۰، ک = ۲۰، ل = ۳۰، م = ۴۰،ن = ۵۰، س = ۶۰، ع = ۷۰، ف = ۸۰، ص = ۹۰، ق = ۱۰۰، ر = ۲۰۰، ش = ۳۰۰، ت = ۴۰۰، ۳ – ۵۰۰، خ = ۶۰۰،ذ – ۷۰۰، ض = ۸۰۰، ظ = ۹۰۰، غ = ۱۰۰۰

بنابراین نام علی مساوی با ۱۱۰ است زیرا ع مساوی با ۷۰ و ل مساوی با ۳۰ و ی مساوی با ۱۰ و جمع آن ۱۱۰ است.

در زمان های سابق در بعضی از جاها که شیعیان درحال تقیه بودند و نمی توانستند به طور علنی نام حضرت علی (ع) را ببرند به نمک قسم یاد می کردند و منظورشان علی (ع) بود زیرا نمک به حساب ابجد مساوی با ۱۱۰ است.(۱)

منابع و مآخذ :

۱٫ جمله پاسدار اسلام،

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.