هدف از خواندن نماز وحشت چیست؟

0 43

ارتباط دنیا با عوالم آخرتی، ارتباط ظاهر و باطن است. یعنی در آخرت، باطن اعمال و کردار انسانهاست که میان بذری که شکوفا می شود، شکفته شده، بصورت نعمات بهشتی، و یا عذاب اخروی درمی آید. و به تعبیر سادهتر، آنچه در آخرت به ما می رسد، به ازاء اعمال دنیایی ما در چهره اخروی است.

خیرات و مَبَرّات و نیکوکاری، علاوه بر آنکه ناشی از خود ما است، می تواند به عنوان توشه ما تَقدَّم و از پیش فرستاده شده، ما را در سلسله درجات و منازل برزخ و قیامت یاری نموده، سیر دهد. از جانب افراد خیرخواه نظیر خانواده، اقوام، مؤمنین و مؤمنات، و در رأس آنها صاحبمان یعنی امام عصرارواحنا لتراب مقدمه الفداه، خیرات و نیکوکاری برای ما بصورت توشه ما تأخَّرَ در آمده، به سهولت و راحتی سیر ما در برزخ و قیامت می انجامد. و برای آنان که دستشان از دار عمل و انتخاب کوتاه شده، مایه برکات و فتوحات عمده ای به شمار می آید.

لیله الدفن یا شب اول قبر، نخستین لحظات مراجعت ما به دیار جانها و ارواح، یعنی حضور در دادگاه عدل الهی، برای اخذ نتیجه امتحان بزرگ و سرنوشت ساز دنیاست. عدم انس با آن عالم، و یا احیاناً ظلمانی و دهشت زا بودن آن، برای آنها که خود را برای این خانه آماده ننمودند، مجموعاً شرایطی سخت و دشوار را ایجاد می کند.

نزول رحمت الهی برای بندگان خدا در این شرایط، بصورت اعمال مختلفی مورد سفارش و تأکید قرار گرفته است؛ از جمله نماز شبِ اول قبر، با صورتی که در کتاب مفاتیح الجنان بدان اشاره شده است. از انوار این هدیه و تصدُّق، برای محتاجان و اسیران خاک، روشنی و وسعت و راحتی قبر باشد.

در روایتی شریف از رسول خدا( ، سیدابن طاووس ره نقل نموده : نمی گذرد بر میّت ساعتی سخت تر از شب اول قبر، پس رحم نمایید مردگان خود را به صدقه، و اگر نیافتی چیزی که صدقه بدهی، پس یکی از شماها دو رکعت نماز کند، در رکعت اول فاتحه الکتاب یک مرتبه و توحید دو مرتبه، و در رکعت دوم فاتحه یک مرتبه و الهیکم التکاثر ده مرتبه، و سلام دهد و بگوید : اللهم صل علی محمد و آل محمد و ابعث ثوابها الی قبر ذلک المیت فلان ابن فلان (۱)

و البته نحوه دوم نماز وحشت آن است که در رکعت اول بعد حمد یک مرتبه آیه الکرسی، و در رکعت دوم بعد از حمد ده مرتبه سوره قدر را قرائت کند، و بعد از پایان نماز آن ذکر صلوت را بگوید.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع و مآخذ :

۱٫ مفاتیح الجنان، نماز وحشت یا لیله الدفن

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.