تقسیم بندی ساعت + چرا ساعت ها از ۱ تا ۱۲ است؟

از زمان چه میدانیم؟

0 2,192

تقسیم بندی ساعت + چرا ساعت ها از ۱ تا ۱۲ است؟

چرا ساعت ها از عدد ۱ تا ۱۲ است؟ درست است که بر اساس آمدن آفتاب و غروب کردن آن است. اما چرا از ۱ تا ۲۰ نیست یا کمتر و یا بیشتر؟

تقسیم بندی ساعت به بیست و چهار قسمت مساوی، تاریخچه ای کهن دارد. اولین بار بابلیان باستان بودند که روز را به ۶ قسمت مساوی و شب را نیز به ۶ قسمت تقسیم کرده بودند، که در مجموع یک شبانه روز را به ۱۲ قسمت تقسیم کرده بودند. بعد از سالیان، بابلیان باستان یک سال را به ۳۶۰ شبانه روز، به صورت دقیق حساب کردند. البته مبنای حساب سالانه آنها بر طبق گردش ماه به دور زمین، یعنی سال قمری بود. بابلیان بر این نظر بودند که چنانچه سال را به دایره کامل ۳۶۰ قسمتی تقسیم کرده بودند، حرکت خورشید نیز در آسمان مسیر دایره ای طی می کند، که آن را به چهار موقعیّت ۶تایی تقسیم کردند، که همان ۲۴ ساعت امروز راتشیکل می دهد.

البته باید دانست که بابلیان به عدد ۶ احترام خاصّی قائل بودند و تا ۶۰ مبنای شمارش آنها بود. آنها در ابتدا شبانهروز را به ۱۲ قسمت تقسیم کرده بودند، که به خاطر تنظیم دقیق شبانه روز، به ۲۴ قسمت، تقسیم کردند. این تقسیم بندی بعدها مورد پذیرش یونانیان باستان و رومیان باستان قرار گرفت. البته باید توجه داشت که تقسیم بندی ساعت، امری قراردادی می باشد، والا در دیگر نقاط جهان، انسانهای عهد قدیم، همیشه برای خودشان تقسیم بندی های خاصّی بر طبق موقعیّت خورشید در آسمان و ستاره ها در شب داشتند. تا اینکه تقسیم بندی ساعتی بابلیان به قرون جدید رسید و مورد پذیرش اغلب کشورها قرار گرفت. در فرانسه بعد از انقلاب سده ۱۸ ، ساعت را به ده قسمت روزانه و ده قسمت شبانه تقسیم کردند، که به خاطر بی رغبتی سایر کشورها، مورد پذیرش قرار نگرفت و همه کشورها تقسیم بندی زمان بابلیان باستان را مبنای ساعت قرار دادند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع و مآخذ :

* از زمان چه می دانیم؟، فرانکلین برنلی، مترجم : رویا خویی

نسبیت خاص آلبرت اینشتین

 

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.