چه کسی درجنگ خندق به مقابله با کفار رفت ومعروفترین پهلوان آن ها را به هلاکت رساند؟.

0 15

درخصوص سؤال شما دو نکته قابل توجه می باشد :

۱-ابتدا مختصری از جنگ خندق را به خدمت شماعرض می داریم، تسمیه جنگ به خندق به خاطر ایجاد خندق دراطراف مدینه به نظر جناب سلمان فارسی بود وجنگ خندق عظیم ترین لشکرکشی دشمنان اسلام بر علیه مسلمین بودکه متشکل ازکفار قریش، منافقین، یهود وسایر دشمنان اسلام بودو درجریان محاصره چون که محاصره مدینه، توسط بیش از ده هزار سپاه احزاب، حدود یک ماه طول کشید، دشمن چاره ای جز این ندید که نیروهای سرسخت وقدرتمند خود را به هر وسیلهای شده ازخندق عبور دهد.

به دنبال این تصمیم، عمروبن عبدود، قهرمان نامی عرب به همراه پنج نفر دیگر از نقطه کم عرض خندق عبور کردند ومبارز طلبیدند، علی ع برای نبرد ومبارزه با عمرو پیش آمد وپس ازنبردی شدید، دلاورترین وقهرمانترین جنگجوی عرب ـ که او را باهزار مرد جنگی برابر می شمردند ـ با شمشیر حضرت علیع به خاک افتاد که پس ازآن، جریان آب دهان انداختن عمر وبه صورت مولای متقیان صورت می گیرد.۱

۲- امیدواریم همانطور که حضرت علیع معروفترین وسرسخترین دشمنان را درآن جنگ از پای درآورد، همگی ما هم بتوانیم با عنایت خدای متعال معروفترین وسرسختترین دشمنان را که هوای نفس است با اقتدای به آن بزرگوار از بین ببریم.

۱) ر.ک تاریخ اسلام،ص۱۱، فروغ ابدیت،تاریخ پیامبراسلامص، آیت ا…سبحانی حفظه ا…

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.