۱- آیا انصار حزب ا…برحق است یا خیر؟ اگر برحق نیست چرا دولت ازاقدامات این گروه جلوگیری نمی کند ؟چرا دولت مثل انصارحزب ا…جلوی فساد را نمی گیرد؟.

0 9

حقیقت مطلب اینست که واکنش های مردم ومسؤلین دربرابر فساد اخلاقی وبی بندوباری ها وبرخی ناهنجاریها وحوادث دیگر متفاوت است، بعضی دراین قضیه زیاده روی کرده وعلیرغم اینکه مقام معظم رهبری بارها فرموده اند درشرایط فعلی از مراحل امر به معروف ونهی ازمنکر مرحله زبانی کافی است ونیاز به اقدام عملی ندارد وبا زدوخورد وبرهم زدن مجالس وتعرض به دیگران مخالفت نموده اند بازهم افرادی با عنوان انصارحزب ا…وغیرآن، دست به چنین اقداماتی می زنند که البته کاردرستی نیست. واما ازطرف دیگر عده ای هم دراین قضایا بی تفاوت بوده از امر به معروف زبانی هم دریغ می کنند ویا خدای نکرده با افراد متخلف همخوانی دارند که این هم موجب تقویت فساد است.

به هرحال بهترین روش اینست که ضمن امر به معروف ونهی ازمنکر زبانی، کاربرخورد عملی را به نهادهای انتظامی وقضائی واگذار کرد. وهرگاه نیازبه حضور مردم درصحنه باشد رهبر معظم اعلام خواهند نمود، ودرمواقعی که ازسوی دولتمردان ومسؤلین کوتاهی درانجام وظیفه مشاهده شودباید مردم ازآنها بخواهند ومطالبه نمایند ومراتب را به مسؤلین بالاتر آن منتقل کنند.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.