چرا نماز عید قربان وعید فطر را با وجود اینکه مستحب است ونمازهای مستحب را نمی شود به جماعت خواند،پس چرا به جماعت میخوانیم ؟

عید فطر
0 41

مسآله ۱۵۱۶- نماز عید فطر وقربان در زمان حضور امام (واجب است وباید به جماعت خوانده شود ودر زمان ما که امام ( غایب است ، مستحب می باشد (۱) واحتیاط و اجب آن است که آن را به جماعت نخوانند (۲) ، ولی به قصد رجاء مانع ندارد، وچنانچه ولی فقیه یا مأذون از طرف او اقامه جماعت نماید اشکال ندارد .

۱- بهجت : بنابر اظهر. ]پایان مسأله[

۲- اراکی ، گلپایگانی ، خوئی ، فاضل ، سیستانی ، تبریزی ، مکارم ، صافی : می شود آن را به جماعت یا فرادی خواند (صافی : ولی احتیاط این است که به جماعت آن را رجاء بخوانند ). زنجانی : بنابر احتیاط ، آن را به جماعت نخوانند ( برخی از مسائل آینده که درباره جماعت است ، بر فرض مشروعیت جماعتمی باشد ) .

(پاسخ از توضیح المسائل مراجع جلد اول انتخاب گردیده . )

مطالب مشابه:
تکلیف شخصی که در بین رکعات به نماز جمعه یا عید فطر برسد چیست ؟
اگر شب عید فطر مهمان کسی باشیم زکات عید فطر بر عهده چه کسی است ؟
آیا نماز عید فطر و قربان را در صورتی که به جماعت نرسیم می توانیم فرادا بخوانیم؟
ایا در نماز عید فطر به جای سوره اعلی و شمس می توان سوره توحید یا قدررا خواند؟
فلسفه کراهت نماز عید فطر زیر سقف چیست؟
ایا نماز عید فطر واجب است و ایا باید در مسجد خوانده شود؟  

 

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.