شنیده شده است که حضرت امام خمینی ، فرموده اند (قریب به مضمون ) خواب تکلیف ندارد ، یعنی کسی که برای نماز صبح خواب ماند لازم نیست او را بیدار کنیم .واگر نماز قضا شد، اگر ادا کنیم بعداً جبران می شود لطفاً توضیح دهید ؟ درحالی که درجامعه فعلی خیلی برخورد می شود باقضا شدن نماز صبح.

0 67

خواب ازحالات ویژه ای است که انسان در آن تکلیفی نداردوخواب ماندن برای نماز گناه نیست چنان که بیدارنمودن کسی که سفارش به بیدار کردن ننموده لازم نیست اما لازم به یادآوری است که :

۱ ـ گرچه خواب ماندن برای نماز گناه ومعصیت نیست [چون امریست غیر اختیاری ] ولی مقدمات آن اختیاریست. بنابراین عاشق وصال وارتباط باحضرت حق تعالی استراحت خوراک ودیگر امور بستر ساز بیداریدروقت خاص را به گونه ای تنظیم می نماید که ترک نماز صبح دراثر خواب به حداقل برسد .

۲ ـ خواب ماندن گاهی همراه بابرخی پیامدهای مهم تر ازترک نماز واجب است نظیر سهل انگاری وسبک شمردن نماز که دراین صورت تکلیف ، بیدارکردن شخص خوابیده است ازباب امر به معروف ونهی ازمنکر .

امام خمینی (ره) : اگر بیدارنکردن آنها (افراد خانواده ) موجب سهل انگاری واستخفاف به امر نماز باشد باید آنها رابیدار نماید .(۱)

برخورد امام با بچه ها بعداز سن تکلیف تابع مسائل شرعی بود وآقا درمسائل شرعی باکسی شوخی نداشت البته کاملا درچارچوب شرع بودند مثلا هیچ وقت صبح بچه ها را ازخواب بیدار نمی کردند که نماز بخوانند معتقد بودند که خواب تکلیف ندارد .عقیده داشتند که پیش ازرسیدن سن تکلیف باید کارهای خوب وبد ومسائل شرعی رابه بچه ها گفت .(۲)

واحدتحقیق وپژوهش

۱) استفتاآت حضرت امام(ره ) ، ج۱ ، ص۱۳۳ ،س ۲۵

۲) برداشتهایی ازسیره امام خمینی (ره ) ، غلامعلی رجائی، ج ۱ ، ص ۳۵۸

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.